Pocit bezpečí

Více

Potřebujete být doprovázeni ozbrojenými profesionály? Jsme si jisti, že právě na nás se můžete spolehnout v každé situaci.

Mnohaleté zkušenosti z rizikových oblastí v zahraničí i doma jsou hlavním garantem kvality námi poskytovaných služeb. Naše společnost vám nabízí kompletní bezpečnostní servis, zabezpečený profesionály, kteří se nebojí využít všech dostupných prostředků pro vaše bezpečí.

Příklady využití ozbrojeného doprovodu:

  • obchodní jednání
  • pohyb s větším finančním obnosem či jinými cennostmi
  • ochrana Vás a dalších zúčastněných osob v případě vydírání
  • ochrana před nebezpečným pronásledováním osobou nebo skupinou
  • ochrana Vašich dětí při školních, mimoškolních a domácích aktivitách